ร่วมงานกับเรา

A Group ดําเนินธุรกิจด้านรถยนต์ อาทิ จําหน่ายรถยนต์ใหม่ , ศูนย์บริการซ่อมมาตรฐาน , ศูนย์ซ่อมตัวถังและสี , นายหน้าประกันวินาศภัย , บริการรถเช่าระยะสั้น-ระยะยาว และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการเจริญเติบโตที่ดี ปัจจุบันมี 10 กว่าสาขาทั่วประเทศ และกําลังขยายสาขาเพิ่ม ต้องการรับสมัครบุคลากรที่พร้อมจะก้าวไปกับเราอย่างมั่นคง

1. หัวหน้าบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี

 • ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office , Express ได้ดี
 • ตําแหน่งหัวหน้า ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย / ธุรการศูนย์บริการ

 • ชาย / หญิง วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสาร 1-3 ปี

3. ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ / หัวหน้าทีมขาย

 • ชาย / หญิง วุฒิ ปวส. -ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ งานขาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่

4. ที่ปรึกษาด้านบริการ ( Service Advisor )

 • ชาย วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้านงานบริการ ต้อนรับลูกค้า / บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ประสบการณ์ในสายงาน 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์สามารถรับแจ้งรายละเอียดการซ่อมรถยนต์ได้

5. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

 • ชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านงานบริการ ต้อนรับลูกค้า / บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เจ้าหน้าที่การเงิน/แคชเชียร์

 • ชาย / หญิง วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ละเอียด รอบคอบ
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านงานบริการ /ต้อนรับลูกค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

7. ช่างยนต์

 • ชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์เป็นอย่างดี /ตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้นได้

8. พนักงานตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ (PDI)

 • ชาย วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบขับขี่

9.  พนักงานขับรถ

 • ชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 50 ปี
 • รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป / มีใบอนุญาตขับขี่