welcome to agroup auto leasing & rental

A Group มีจุดเริ่มต้นมาจากการรวมตัวของทีมงานมืออาชีพ ผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านธุรกิจรถยนต์ทั้งขายและบริการอย่างครบวงจรโดยมีเครือข่ายเป้าหมายครอบคลุมทั้งประเทศไทย บริหารระบบงาน ข้อมูล มาตรฐานต่างๆ ด้วยระบบ online โดยมีมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลให้เป็น Global Format และ Refresh ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ พร้อมสร้างทีมงาน และวัฒนธรรมการทำงานเชิงรุก เพื่อสร้างความมั่นใจ และความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 

A Group first embarked on its journey as a company through the coalition of professional work teams with both experience and expertise in the automotive retail business. With an extensive network that covers the whole of Thailand and the ASEAN Region, A Group offers the complete line of automotive products and services which aremanaged innovatively utilizing global online systems to maintain both integrity and consistency of all data, processesand standards. Along with such technological tools, A Group has been developing qualifying work teams and aproactive approach in our organizational culture which allows us to create the highest degree of confidence as wellas satisfaction for our customers.


การให้บริการของ A Group


บริการรถเช่าระยะสั้น หมายถึง การให้บริการรถเช่าระยะสั้นที่มีระยะเวลาอย่างน้อย 1 วันและไม่เกิน 2 ปี มีทั้งแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งหน่วย ภาครัฐ และเอกชน มีมากกว่า 20 รุ่นให้เลือก มีสาขาตามหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆในประเทศของเรา
นอกจากนี้ยังมีบริการเพิ่มเติม อาทิ เช่น รถพร้อมคนขับ รถลีมูซีน และพนักงานขับรถผู้บริหาร

A Rent : Short Term Car Rental Service. Short term rental service refers to vehicle rental services with a minimum duration of 1 day and not exceeding 2 years. This service is offered at a daily, weekly or monthly intervals, and is suitable for both personal and organizational use. With more than 20 vehicle models to choose from, A Rent is a service that is offered via over 20 of our branches nation-wide. A Rent also has the following additional services available.

การให้บริการเช่ารถระยะยาว เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต A Lease มีบริการให้เช่ารถในช่วงต่างๆ รวมถึงการให้เช่ารถแบบดำเนินการ ซึ่งเป็นการบริการให้เช่ารถที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 3-5 ปี เหมาะสำหรับทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ที่กำลังมองหาการบริการที่ดีสำหรับผู้บริหาร, การใช้งานทั่วไป และหรือตามความต้องการใช้งานอื่นๆ ขององค์กร

A Lease: Long Term Car Rental Service. To satisfy the demands of growing businesses, A Lease provides services on various rangeincluding an Operating Lease, which is a rental service with the duration of 3 to 5 years. This is suitable for both private and stateorganizations that seek rental services for its executives, common use, or other organizational needs.

ให้บริการที่ปรึกษาแนะนำในด้านการจัดการ ประกันภัยให้เหมาะสมกับผู้ใช้บริการ หรือองค์กรเพื่อให้จัดการทำประกันภัยนั้นสร้างคุณค่าให้กับท่าน และองค์กรโดยทีมงานมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์ บริการประกันภัย

A L L Insurance Broker.The A L L Insurance Broker provides you with a consultation serviceregarding your most suitable insurance policy. Whether you are anindividual or an organization, A L L Insurance and its professional serviceteams will assist you in making each policy you make worthwhile.

ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานจากต่างประเทศชั้นนำ พร้อมให้บริการรวดเร็ว ตรงตามเวลานัดหมาย

A Auto Body and Paint. is a professional service handled by highlyexperienced teams. With most modern tools and equipment as dictatedby international standards, A Auto emphasizes on both quality and speedto offer convenience to our valued clients.

ให้บริการตรวจสอบ และรับรองรถมือสองทุกยี่ห้อ ก่อนจำหน่ายต่อในเชิงคุณภาพ และราคาโดยเป็นศูนย์กลางจำหน่ายรถยนต์ที่ได้รับการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รถใช้แล้วคุณภาพดี พร้อมบริการอย่างครบวงจร ตามมาตรฐาน "A Group Service"

A Used Car Certification.A Group offers an inspection and certification service for usedcars to ensure the best of quality and best of value in your usedvehicles. Our certified used car center guarantees the quality ofour vehicles as well as the complete service operating under thestandards of "A Group Service".

ให้บริการจำหน่ายพร้อมติดตั้งชุดประดับยนต์ อุปกรณ์แต่งรถยนต์จากวัตถุดิบชั้นดีมีคุณภาพ ABS และ Fiber แบบครบวงจรโดยช่างฝีมือที่ชำนาญการตามมาตรฐาน "A Group Service"

A Accessories. distributes and installs all automotive accessoriesboth interior and exterior. With high quality ABS and fiber, weprovide you will both excellent materials and professional serviceas dictated by the standards of A Group Service.

Call Center

 • A Lease
  Tel: 
  Mobile:091-889-6468,091-889-5871
 • A Broker
   Mobile:091-889-6445,091-770-5643
 • Fax: 
 • A Broker
  Tel: 
  Mobile:091-889-6468,091-889-5871  Fax:
 • A Paint
  Tel:
  Mobile:
  Fax: 
 • A Used car
  Tel.
  Fax.
 • A Accessories
  Tel: 
  Mobile: 091-889-6469,091-772-6040